Dorywczak> Hostessing i ulotki
Hostessa
Ostatnia aktualizacja 2018-11-18 14:35:00
Płaca 13   za godzinęzł
Użytkownik
ut5149937
Województwo cała Polska
Miejscowość Warszawa
Telefon +48 505 195 786
e-mail Wyślij wiadomość do użytkownika


UWAGA !!!

Powyższy tekst został ocenzurowany z powodu naruszeń regulaminu.
Powód: Zabrania się umieszczania linków do stron internetowych oraz skryptów.

Ogólnopolska Agencja PMT Marketing System poszukuje uśmiechniętych i komunikatywnych osób na stanowisko:

 

Hostessa

akcje promocyjne na terenie całej Warszawy i okolic.

 

Oferujemy Tobie

* Możliwość stałej współpracy, przy różnorodnych akcjach promocyjnych

* Nawiązywanie nowych kontaktów i zdobywanie doświadczenia

* Atrakcyjne wynagrodzenie i premie sprzedażowe

 

W zamian oczekujemy:

* Otwartości na ludzi, komunikatywności i wysokiej kultury osobistej

* Miłej aparycji i przyjaznego nastawienia

* Dyspozycyjności w weekendy

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez PMT Marketing System sp. z o.o.,sp. k., ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez PMT Marketing System sp. z o.o.,sp. k., ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych rekrutacjach”

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest PMT Marketing System sp. z o.o.,sp. k., ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań,

2) kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail:   [OCENZUROWANO]  

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych procesach rekrutacyjnych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

4) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

5) odbiorcą moich danych mogą być podmioty wspierające administratora w procesie rekrutacji oraz świadczące usługi IT,

6) dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 rok

7) przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.

8) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,

9) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.